வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

விவிதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

இந்த வலைத்தளம் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி பராமரிக்கப்படுகிறது.

இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கத்தின் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், அதேபோல் சட்டத்தின் ஒரு அறிக்கையாக அல்லது எந்த சட்ட நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. எந்த தெளிவின்மை அல்லது சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டாலும், புதுச்சேரி அரசு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மற்றும் / அல்லது பிற ஆதாரங்களை சரிபார்க்க / அறிவுறுத்தப்படுதல் மற்றும் பொருத்தமான தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெற.

இந்த வலைதளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் துல்லியம் மற்றும் நாணயத்தை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சட்டத்தின் ஒரு அறிக்கையாக அல்லது எந்த சட்ட நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. பயனாளிகள் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு மூலம் எந்தவொரு தகவலையும் சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்

இந்த விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் இந்திய சட்டங்களுக்கு ஏற்ப நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்த விதிமுறைகளின் கீழ் எழும் எந்தவொரு விவாதமும் இந்திய நீதிமன்றங்களின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.

இந்த இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் அரசாங்க-தனியார் அமைப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் நிர்வகிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் இணைப்புகள் அல்லது சுட்டிகள் ஆகியவற்றை மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி உங்கள் தகவல் மற்றும் வசதிக்காக மட்டுமே வழங்கும். நீங்கள் வெளியே ஒரு வலைத்தளத்திற்கு ஒரு இணைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, நீங்கள் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி அரசு வலைத்தளத்தை விட்டு வெளியேறுகிறீர்கள் மற்றும் வெளி வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர்கள் / ஆதரவாளர்களின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளீர்கள். மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி எல்லா நேரங்களிலும் அத்தகைய இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் கிடைக்கும் உத்தரவாதத்தை அளிக்காது. மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, இணைக்கப்பட்ட வலைத்தளங்களில் உள்ள பதிப்புரிமை பொருட்கள் பயன்பாடு அங்கீகரிக்க முடியாது. இணைக்கப்பட்ட வலைத்தளத்தின் உரிமையாளரிடமிருந்து அத்தகைய அங்கீகாரத்தை கோருவதற்கு பயனர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி, இணைக்கப்பட்ட வலைத்தளங்கள் இந்திய அரசாங்க வலை வழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்க வேண்டும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்காது .

மறுப்பு
இந்த மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கங்கள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, மக்களுக்கு விரைவான மற்றும் எளிதான அணுகல் மற்றும் சட்டபூர்வமான புனிதத்தன்மை இல்லாத மக்களுக்கு உதவுகிறது. தகவல்களின் சரியான தன்மையைப் பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டால், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி அரசு ஆகியோருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு வலைத்தளங்களில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையைப் பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு நபரும் துல்லியமான தகவல்களையும் வழங்க எடுக்கும் போது. இணையத்தில் சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு, புதுச்சேரி அரசு வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின் கடினமான நகல்களுக்கு இடையேயான மோதல் ஏற்பட்டால், கடினமான நகல்களில் உள்ள தகவல்கள் நம்பியிருக்க வேண்டும் மற்றும் அந்த விஷயத்தை மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை, புதுச்சேரி அரசு கவனத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டும்.

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 24-01-2020

ஒப்பந்தப்புள்ளி

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

ஆட்சேர்ப்பு

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

Top