வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

விதவைகள் மகளுக்கு திருமண கொடுப்பனவு வழங்கல்

தமிழ் மொழியில் இந்த பக்கம் கிடைக்கவில்லை, தயவு செய்து பின்வரும் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கவும்

https://wcd.py.gov.in/grant-marriage-allowances-widows-daughter-0

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 12-11-2019

ஒப்பந்தப்புள்ளி

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

ஆட்சேர்ப்பு

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

Top