வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

முதியோர் மற்றும் விதவை உதவித்தொகை பெறுபவரின் ஈமச்சடங்கிற்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம்

தமிழ் மொழியில் இந்த பக்கம் கிடைக்கவில்லை, தயவு செய்து பின்வரும் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கவும்

https://wcd.py.gov.in/grant-financial-assistance-funeral-expenses-old-agedestitute-pensioner

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 16-01-2020

ஒப்பந்தப்புள்ளி

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

ஆட்சேர்ப்பு

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

Top