வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

தங்கும் விடுதி

இத்துறையால் நடத்தப்படும் விடுதிகள்

வ. எண். விடுதி பெயர் முகவரி
1. பணிபுரியும் மகளிர்க்கான தங்கும் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர்க்கான தங்கும் விடுதி,
இராஜாஜி நகர்,
லாசுப்பேட்டை,
புதுச்சேரி.

புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் ஊனமுற்றோர் மேம்பாட்டுக் கழகத்தால் நடத்தப்படும் விடுதிகள்

வ. எண். விடுதி பெயர் முகவரி
1. பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,
77, ஞானபிரகாசம் நகர்,
மெயின் ரோடு,
சாரம், புதுச்சேரி-605 013.
போன் : +91-413-2244460
2. பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,
எண்: 84, சுந்தரமேஸ்திரி தெரு,
குயவர்பாளையம், புதுச்சேரி
போன் : +91-413-2245773
3. பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,
எண்: 1, முதல் குறுக்குத்தெரு,
பெருமாள்ராஜா தோட்டம்,
ரெட்டியார்பாளையம், புதுச்சேரி
போன் : +91-413-2291256
4. பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,
எண். 1, டோமின் தெரு,
பயணிகள் மாளிகை,
காரைக்கால்
போன் : +91-4368-221550
5. பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி காப்பாளர்,
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,
எம்.எம்.சி-5/86, மஞ்சகல், மாகி 673 310,
புதுச்சேரி மாநிலம்.
முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 23-01-2020

ஒப்பந்தப்புள்ளி

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

ஆட்சேர்ப்பு

தற்போது எந்த உள்ளடக்கமும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்தால் அது புதுப்பிக்கப்படும்.

Top